Home Pintura Óleo Óleos +

 

Infografía +

  

 

Pintura +

          ...

 

Dibujo +

  

 

Acuarela +

  

 

Collage +

   

Óleos +

 

     Lagartijas_I__leo_122x122.jpg__AA     ANTE_EL_ESPEJO__AA     Nerva_I_leo_116x116.jpg__aa

 

                Beso__leo_81x65__AA       Desde_Avantos_III_acrlico_97x93__AA       Esquinera_I_leo_100x97.jpg__AA

 

                      Rodilla__I__leo_116x89__AA       Vagina_III__leo_130x97.jpg__AA       Guerrero_I__leo_137x102.jpg__AA  

 

     Mano_muro_I__leo_100x89.jpg__AA     Manomuro_leo.jpg__AA     Mago__AA

 

         Baja_el_ngel_II_137x73__AA       Bajando_al_Averno_I_97x75__AA       Levantando_lneas_II_116x89.jpg__AA       Luz_y_sombra_III_105x73.jpg__AA

 

      Figura_sobre_fieltro_III_leo_105x82.jpg__AA       Mujer_del_sombrero_II__leo_105x85.jpg__AA       Mujer_espejo_II_leo_116x81.jpg__AA       Miwa_I_acrlico_94x67.jpg__AA

 

         Copa_III_acrlico_97x65__AA       Maternidad_II_acrlico__100x81.jpg__AA       Columpio_III_116x81__AA       La_limosna_III__leo_119x75__AA

 

     Calle_Ballesta_II_acrlico_147x123__AA     Mujer_sof_y_nios_II_acrlico_160x116__AA     Hombre_cebra_II_leo_150x116.jpg__AA

 

        ATRS_ALAIZQUIERDA__AA       El_pozo_II_acrlico_55x38__AA       El_sueo_del_caballo_II_103x75.jpg__AA       ngelmadera_acrlico_100x73__AA

 

     Cpula_II_116x81__AA     Minotauro_I_116x81.jpg__AA     La_cosecha_III_130x89__AA

 

     Luis_el_del_rayo_III_leo_102x79.jpg__AA     Maribel_leo.jpg__AA     Urano_I_acrlico_81x65.jpg__AA

 

                     Toreador_III__leo_120x120.jpg__AA       Toro_verde_leo_116x89.jpg__AA       Toro_II_acrlico_86x65.jpg__AA

 

     3_FREUD__leo_150x116__AA     4_JUNG__leo_150x116__AA     Canguro__leo_116x89__AA

 

     48_ALBA_acrlico_90x90__AA     HECATE93.jpg__AA     55_WATER_leo_90x90___AA

 

     Msicos_III_140x116.jpg__AA     Tahona_II_116x89.jpg__AA     Danza1__AA

 

            Mujer_pez_II_90x90.jpg__AA       5_BARRABAR_leo_116x81__AA       RBOL__AA

 

     Molinomadera_acrlico_124x70__AA     Panomadera_acrlico_124x70__AA     PAISA_B_AA

 

Brujo_III_202x73__AA

 

 

 

 

 

 

 

Lagartijas_I__leo_122x122.jpg__BB

OBSERVANDO A LAS LAGARTIJAS

Óleo.

122 x 122 cms.

 

 

 

 

 

 

 

ANTE_EL_ESPEJO

ANTE EL ESPEJO

Óleo.

116 x 89 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Nerva_I_leo_116x116.jpg__BB

MUERTE DE NERVA

Óleo.

116 x 116 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Beso__leo_81x65__B_B

BESO

Óleo.

81 x 65 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Desde_Avantos_III_acrlico_97x93__BB

DESDE AVANTOS

Óleo.

97 x 93 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Esquinera_I_leo_100x97.jpg__BB

ENCADENADA A LA ESQUINA

Óleo.

100 x 97 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Rodilla__I__leo_116x89__BB

RODILLA

Óleo.

116 x 89 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Vagina_III__leo_130x97.jpg__BB

CLIMAX

Óleo.

130 x 97 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Guerrero_I__leo_137x102.jpg__BB

GUERRERO

Óleo.

137 x 102 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Mano_muro_I__leo_100x89.jpg__BB

MANOMURO  I

Óleo.

100 x 89 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Manomuro_leo.jpg__BB

MANOMURO  II

Óleo.

100 x 89 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Mago__BB

MAGO

Óleo.

130 x 97 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Baja_el_ngel_II_137x73__BB

BAJA EL ÁNGEL

Óleo.

137 x 73 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Bajando_al_Averno_I_97x75__BB

HÉCATE BAJA AL AVERNO

Óleo.

197 x 75 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Levantando_lneas_II_116x89.jpg__BB

DESVELANDO LA HISTORIA

Óleo.

116 x 89 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Luz_y_sombra_III_105x73.jpg__BB

SOMBRA Y LUZ

Óleo

105 x 73 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Figura_sobre_fieltro_III_leo_105x82.jpg__BB

PERSONAJE CON LIBRO

Óleo sobre fieltro rojo.

105 x 82 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Mujer_del_sombrero_II__leo_105x85.jpg__BB

MUJER CON SOMBRERO

Óleo.

105 x 85 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Mujer_espejo_II_leo_116x81.jpg__BB

MUJER CON ESPEJO

Óleo.

116 x 81 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Miwa_I_acrlico_94x67.jpg__BB

MYWA SEMALE

Óleo.

94 x 67 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Copa_III_acrlico_97x65__BB

COPA

Óleo.

97 x 65 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Maternidad_II_acrlico__100x81.jpg__BB

MATERNIDAD

Óleo.

100 x 81 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Columpio_III_116x81__BB

COLUMPIO

Óleo.

116 x 81 cms.

 

 

 

 

 

 

 

La_limosna_III__leo_119x75__BB

LIMOSNA

Óleo.

119 x 75 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Calle_Ballesta_II_acrlico_147x123__BB

CALLE DE LA BALLESTA

Óleo.

147 x 123 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Mujer_sof_y_nios_II_acrlico_160x116__BB

MUJER EN EL SOFÁ CON NIÑOS

Óleo.

160 x 116 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Hombre_cebra_II_leo_150x116.jpg__BB

UTOPÍA

Óleo.

150 x 116 cms.

 

 

 

 

 

 

 

ATRS_ALAIZQUIERDA__BB

UN METRO ATRÁS A LA IZQUIERDA

Óleo.

81 x 65 cms.

 

 

 

 

 

 

 

El_pozo_II_acrlico_55x38__BB

POZO

Óleo.

55 x 38 cms.

 

 

 

 

 

 

 

El_sueo_del_caballo_II_103x75.jpg__BB

EL SUEÑO DEL CABALLO

Óleo.

103 x 75 cms.

 

 

 

 

 

 

 

ngelmadera_acrlico_100x73__BB

ÁNGEL

Óleo sobre madera.

100 x 73 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Cpula_II_116x81__BB

CÓPULA

Óleo.

116 x 81 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Minotauro_I_116x81.jpg__BB

MINOTAURO

Óleo.

116 x 81 cms.

 

 

 

 

 

 

 

La_cosecha_III_130x89__BB

LA COSECHA

Óleo.

130 x 89 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Luis_el_del_rayo_III_leo_102x79.jpg__BB

LUIS EL DEL RAYO

Óleo.

102 x 79 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Maribel_leo.jpg__BB

MARIBEL

Óleo.

100 x 81 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Urano_I_acrlico_81x65.jpg__BB

URANO

Óleo.

81 x 65 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Toreador_III__leo_120x120.jpg__BB

TOREADOR

Óleo.

120 x 120 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Toro_verde_leo_116x89.jpg__BB

TORO VERDE

Óleo.

116 x 89 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Toro_II_acrlico_86x65.jpg__BB

TORO 

Óleo.

86 x 65 cms.

 

 

 

 

 

 

 

3_FREUD__leo_150x116__BB

FREUD

Óleo.

150 x 116 cms.

 

 

 

 

 

 

 

4_JUNG__leo_150x116__BB

JOUNG

Óleo.

150 x 116 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Canguro__leo_116x89__BB

CANGURO

Óleo.

116 x 89 cms.

 

 

 

 

 

 

 

48_ALBA_acrlico_90x90__BB

ALBA

Óleo.

90 x 90 cms.

 

 

 

 

 

 

 

HECATE93.jpg__BB

HÉCATE

Óleo.

90 x90 cms.

 

 

 

 

 

 

 

55_WATER_leo_90x90___BB

WATER

Óleo.

90 x 90 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Msicos_III_140x116.jpg__BB

MÚSICOS

Óleo.

140 x 116 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Tahona_II_116x89.jpg__BB

TAHONA

Óleo.

116 x 89 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Danza1__BB

DANZA

Óleo.

140 x 116 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Mujer_pez_II_90x90.jpg__BB

MUJER PEZ

Óleo.

90 x 90 cms.

 

 

 

 

 

 

 

5_BARRABAR_leo_116x81__BB

BARRABAR

Óleo.

116 x 81 cms.

 

 

 

 

 

 

 

RBOL__BB

INVIERNO

Óleo.

cms.

 

 

 

 

 

 

 

Molinomadera_acrlico_124x70__BB

VALDEPEÑAS  I

Óleo sobre madera.

124 x 70 cms.

 

 

 

 

 

 

 

Panomadera_acrlico_124x70__BB

VALDEPEÑAS  II

Óleo.

124 x 70 cms.

 

 

 

 

 

 

 

PAISA_B_BB

PAISAJE

Óleo sobre cartón acanalado.

124 x 70 cms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contador de Visitas

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHoy91
mod_vvisit_counterAyer125
mod_vvisit_counterEsta Semana461
mod_vvisit_counterSemana Pasada540
mod_vvisit_counterEste Mes1251
mod_vvisit_counterMes Pasado3128
mod_vvisit_counterTodo los Días338828

Acceso